Cân tiểu ly 0.01 đến 200 g

Cân mini tiểu ly bỏ túi B214 với thiết kế siêu nhỏ dễ dàng đo dãi khối lượng chạy từ 0.01 đến 200gram chính xác gần như tuyệt đối. Sai số chỉ chưa đầy 0.01% có tích hợp chức năng trừ bì.

Bảo hành 1 đổi 1
Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Bảo hành bằng hóa đơn bán hàng

Gọi mua ngay

Mô tả

Cân mini tiểu ly bỏ túi B214 với thiết kế siêu nhỏ dễ dàng đo dãi khối lượng chạy từ 0.01 đến 200gram chính xác gần như tuyệt đối. Sai số chỉ chưa đầy 0.01% có tích hợp chức năng trừ bì.

Bảo hành 1 đổi 1
Thời hạn bảo hành: 12 tháng
Bảo hành bằng hóa đơn bán hàng
liên hệ : 0911093511